Om Studentjobb-prosjektet

Velgjer du å studere i Førde, er det svært gode mulegheiter for å få jobb under studiene:

Ei rekkje bedrifter som er svært relevante for teknologiutdanning har reservert deltidsjobbar eksklusivt for deg som er student ved desse faga i Førde (oversikt til høgre). Stillingane som inngår i dette programmet kallar vi «Studentjobb».

Slik fungerer det: Når du takkar ja til studieplassen, får du tilbod om jobbintervju i dei bedriftene du ønskjer og som er relevante for dine studier. Du kan stille på eit eller fleire intervju, og ein kan sjølvsagt også takke nei. Jobbintervjuet vil bli i løpet av første månad av studiet. Studentjobbane blir kun tilbode til studentar ved teknologiutdanningane i Førde, men om du får (eller tar) jobben du ønskjer, blir opp til deg og arbeidsgjevar.

Dei fleste stillingane er på 25-50 prosent slik at dei ikkje er til hinder for studieprogresjonen. Løn, arbeidstid og -oppgåver vert avtalt direkte med arbeidsgjevar.

Studentjobb er eit samarbeid mellom Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Sunnfjord Utvikling og Høgskulen på Vestlandet.

Studentjobb-programmet gjer at du kan både spe på inntektene og bygge på CV-en frå første dag som student i Førde. Studentjobbane følgjer studieåret, og er tilrettelagt med tanke på eksamen og obligatorisk undervisning.

Vi har allereie på plass jobbar til over 50 prosent av eit ordinært førsteårs-kull, og rekrutterer nye arbeidsgjevarar fortløpande fram til studiestart. Vår målsetting er at alle studentar i Førde som ønskjer det, skal få tilbod om Studentjobb.

Øvrig arbeidsmarknad i Sunnfjord

I tillegg til jobbane som er reservert eksklusivt for studentar, har Førde og Sunnfjord ein velfungerande arbeidsmarknad med landets lågaste arbeidsløyse, så det er gode mulegheiter for å få seg jobb ved sidan av studiene.

Sunnfjord kommune har ein variert og mangfaldig næringsstruktur med mange spanande arbeidsplassar, både i privat næringsliv og offentleg sektor.

Næringslivet i kommunen har potensiale for vekst, men den største utfordringa er tilgang på arbeidskraft og rett kompetanse. Derfor er næringslivet generelt svært motivert for å tilsette studentar både gjennom Studentjobb-programmet og via ordinære tilsettingar.